Hunebed D17 en D18 bij Rolde  Hunebed D17 en D18 bij Rolde

26 Geschreven in Juni 2022     
Hunebed D17 & D18
De Hunebedden vlakbij de kerk van Rolde zijn ouder dan de Germanen en de Kelten en de bouw van de piramiden in Egypte. Ze zijn gebouwd in de periode tussen 3400 en 3200 voor het begin van onze jaartelling. De oudste vermelding van deze hunebedden gaat terug tot 1642, waarin ze reuzenstenen genoemd worden en in een geschrift uit 1688 worden ze steenbergen genoemd. In 1872 werd hunebed D17 door de staat opgekocht en een jaar later volgde ook hunebed D18. Hunebed D17 is bijna 14 meter lang en 4 meter breed en hunebed D18 is zo'n 12½ meter lang en 3½ meter breed. Hunebed D18 werd in 1973 gerestaureerd en ziet er daarom netter uit dan hunebed D17. Hoewel gerestaureerd is hunebed D18 nooit wetenschappelijk onderzocht zoals dat bij hunebed D17 wel het geval is. Hierbij zijn o.a. resten aardewerk opgegraven en een blauwe pot met vergulde strepen.   (Bronnen: Clerinx Blz.216-217v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.124-125 en 172-273Gommer Blz.59-61Klok Blz.97-99v.d.Sanden 2007 Blz.v.d.Sanden 2017 Blz.46-49Westmaas Blz.60-61Hunebedden.nl D17 / D18Hunebeddeninfo.nl  en  Wikipedia D17 / D18).

Krachtplaats
Wigholt Vleer (Blz.124) schrijft dat het krachtcentrum zich tussen de hunebedden D17 en D18 in bevindt, zo'n 550 meter ten noorden van de Jacobuskerk. Volgens Wigholt Vleer is de kerk van Rolde niet op een krachtcentrum gebouwd.
Cois Geysen (Blz.138) beschrijft dat hij bij deze hunebedden een verhoogde radioactieve achtergrondstraling gemeten had; 155 becquerel. De achtergrondstraling ligt volgens Geysen in Nederland gemiddeld zo tussen de 35 en 50 becquerel. De achtergrondstraling van 155 Bq bij deze hunebedden lijkt hoog, doch dat valt erg mee; in het menselijk lichaam is deze normaal gesproken 120 Bq per kilogram!  (Bronnen: Geysen Blz.138Vleer Blz.124-125  en  Martin Roek - Achtergrondgrondstraling).

Dinsdag 7 Juni 2022 ben ik naar Rolde geweest om de hunebedden te bezoeken. Bij de hunebedden aangekomen ben ik eerst rond gelopen om foto's te nemen en de omgeving op me in te laten werken. Toen ik met de wichelroede ging rondlopen bleek deze heel verschillend bij beidde hunebedden te reageren. Bij het kleinere hunebed D17, dat achteraan het verst van de kerk gelegen is, reageerde de wichelroede het sterkst bij het portaal en kreeg ik ook een reactie op de beidde kopse kanten. Bij het grote hunebed D18 reageerde de wichelroede alleen bij het portaal, verder nergens. Verder bleek er ook nog een krachtcentrum tussen de beidde hunebedden in te liggen, zoals Wigholt Vleer dat beschreef. Tussen de twee hunebedden loopt en pad met aan één kant twee bankjes. Het krachtcentrum tussen de hunebedden in lag aan de andere kant van het pad. De hunebedden liggen heel mooi tussen het groen, zeker een krachtplaats die een bezoek waard is voor een meditatie of een ritueel!

Martin Roek