Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Wijnand van der Sanden

96 Blz., ISBN 978 90 4000 704 0     
Uitgeverij WBooks 2012, Tweede herziende druk 2017     


De gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden in de provincies Drenthe en Groningen, 54 in totaal. De lezer vindt er alle mogelijke informatie over de hunebedden: waar ze liggen, hoe oud ze zijn en natuurlijk welke vondsten er gedaan zijn, maar ook over hun landschappelijke ligging, grootte, oriëntatie, restauraties en andere bijzonderheden.
Bij veel van de hunebedden wordt een thema behandeld, zoals de herkomst van de stenen, de ligging bij moerassige plekken of langs een weg, de wijze van dodenbijzetting, de zorg voor de hunebedden (onder meer in de Tweede Wereldoorlog), vandalisme, en nog veel meer. De gids wordt voorafgegaan door een inleiding over de mensen die in de Steentijd de hunebedden hebben gebouwd en de manier waarop hun nazaten er mee omgesprongen zijn. Ook afwijkende visies komen aan de orde. Het boek is onmisbaar voor iedereen die de hunebedden wil bezoeken en de laatste stand van zaken wil weten.

Wijnand van der Sanden (1953) was van 1987 tot 1997 conservator van de afdeling archeologie van het Drents Museum. Sinds 1997 is hij provinciaal archeoloog van Drenthe. Hij is coauteur van het boek Hunebedden - monumenten van een Steentijdcultuur (Abcoude 1999/2005) en auteur van Reuzestenen op de es - de hunebedden van Rolde (Zwolle 2007) en in het spoor van Lukis en Dryden - twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in 1878 (Utrecht 2015).


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Recensie
Dit boek bevat grotendeels precies dezelfde tekst in precies dezelfde bewoordingen als in het boek "Hunebedden - Monumenten van een Steentijdcultuur" van Evert van Ginkel, Sake Jager en Wijnand van der Sanden. Deze laatste is dan de auteur van dit boek, maar hij heeft voor dit boek weinig moeite gedaan om zelf nog na te denken of zaken uit te zoeken. Er staan in dit boek meer foto's, dat is de meerwaarde, het boek voegt inhoudelijk verder niets toe, integendeel.

Martin


Terug naar de vorige pagina