Hunebed D21 en D22 bij Bronneger  Hunebed D21 en D22 bij Bronneger

100 Geschreven in Juni 2021     


Je vind Hunebed D21 en D22 bij de Steenakkersweg in Bronneger  (Zie OpenStreetMap.org).
Vlakbij, zo'n 200 meter verderop en dus 2 minuten lopen, vind je Hunebed D23, D24 en D25.
Hunebed D21 is zo'n 7,7 meter lang en net geen 3 meter breedt, wanneer je de enorme beuk buiten beschouwing laat. De beuk heeft een van de zijstenen geheel omsloten, alleen de binnenkant van deze zijsteen is nog in het hunebed te zien. De beuk heeft de rol van deze zijsteen duidelijk geheel overgenomen en draagt één van de drie dekstenen. Mogelijk is dit één van de oudste hunebedden, het oudste aardewerk dat in dit hunebed gevonden is dateerd uit de beginperiode van de Trechterbekercultuur uit 3400 v.nul. De archeoloog van Giffen vond in 1918 hier zowel complete aardenwerk potten als potscherven, totaal restanten van zeker 600 stuks aardenwerk. Hunebed D21 had meerdere vloerlagen, de voorwerpen werden verspreid in de verschillende vloerlagen gevonden. Wanneer de onderste, oudste vloer vol was, werd hier een nieuwe vloerlaag overheen gelegd.
Hunubed D22 ligt enkele meters verderop en is met haar lengte van 4½ meter en breedte van 3 meter het kleinste hunebed van Nederland. De vijf draagstenen zijn bijna in de grond verdwenen zodat voornamelijk de twee dekstenen te zien zijn. De archeoloog van Giffen onderzocht in 1918 ook dit hunebed waarbij hij de resten van ruim 40 potten vond, waarvan de oudsten uit de periode van 3250-3125 voor nul dateren.
 (Bronnen: Clerinx Blz.219Gommer Blz.78-80v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.174-176v.d.Sanden Blz.52-53Westmaas Blz.64-65Hunebedden.nl: D21 en D22Hunebeddeninfo.nl (noemt de enorme beuk bij D21 een eik)  en  Wikipedia: D21 en D22).Krachtplaats
Woensdag 8 Juni 2022 ben ik naar Bronneger geweest om deze hunebedden te bezoeken. Hunebed D21 ontlokte meteen al een 'wouw' toen ik deze zag, de enorme beuk die een eenheid is gaan vormen met dit hunebed was indrukwekkend! Nadat ik foto's gemaakt had en even had rondgelopen om de omgeving op me in te laten werken, ben ik met de wichelroede gaan rondlopen. Deze reageerde totaal niet bij hunebed D22 en bleef al die tijd in de richting van hunebed D21 wijzen. Bij hunebed D21 bleek het krachtcentrum bij de grootste steen en de enorme beuk te liggen. Naar mijn gevoel was het krachtcentrum waarop het hunebed stond nu geheel overgenomen door de enorme beuk. De wichelroede reageerde het sterkst op de kopse kant bij de boom en ook bij het zijportaal, dat vlak naast de boom ligt. Het was een sterk krachtcentrum zodat voor mij het onderscheidt tussen de boom en het hunebed geheel wegviel. Een indrukwekkend krachtcentrum dat je zeker een keer bezocht moet hebben!

Martin Roek