Hunebed D30 en D31 bij Exloo  Hunebed D30 en D31 bij Exloo

96 Geschreven in Juni 2022     


Je vind hunebed D30 aan de Boslaan in Exloo  (Zie  OpenStreetMap.org)
Hunebed D31 ligt aan de andere kant van Exloo, zo'n 4 Kilometer ofwel een klein kwartiertje fietsen van hunebed D30. Bij de hoek van de Exloërzandweg en de Dalakkersweg ligt een grafheuvel, even verderop vind je hunebed D31 rechts van de Dalakkersweg  (Zie OpenStreetMap)

Hunebed D30 is ruim 7 meter lang en bijna 3½ meter breedt, het hunebed ligt noord-zuid gericht met het portaal aan de westkant. De oudste vloer lag zo'n 1,70 meter onder de dekstenen, zodat men vroeger in dit hunebed kon staan. Later zijn er nog viermaal nieuwe vloerlagen bovenop de vorige vloerlaag aangelegd. In de kelder van hunebed D30 werden in 1918 door van Giffen de restanten gevonden van zo'n 65 potten van de Trechterbekercultuur, een pijlpunt en verbrande menselijke botresten. Later onderzoek van de archeoloog J. Lanting naar de toen nog deels aanwezige dekheuvel wees uit dat deze in twee fasen was opgeworpen. De eerste heuvel bedekte het hunebed niet, de dekheuvel werd rond 2300-1800 v.nul opgehoogd, doch ook toen bedekte de heuvel nog niet het hele hunebed. Rond het hunebed vondt men in de dekheuvel aardewerkscherven, die erop wijzen dat er rond hunebed D30 offers werden gebracht; bijvoorbeeld maaltijden voor de voorouders en/of natuurgeesten van de Andere Wereld (waaronder de Goden).
Hunebed D31 aan de andere kant van Exloo is helaas nooit wetenschappelijk onderzocht. Dit hunebed zou in 1818 nog in perfecte staat zijn geweest, doch sindsdien is het grondig geschonden en ontheiligt. Desondanks ontlokte hunebed D31 een 'wouw' bij mij toen ik deze vanaf het fietspad op haar heuvel zag liggen. Het hunebed lag in een verdieping op de heuvel, die deels onderdeel zal hebben uitgemaakt van de dekheuvel.
 (Bronnen: Clerinx Blz.223-224v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.180Gommer Blz.89-90 en 93-94Klok Blz.105-110v.d.Sanden Blz.62-63Westmaas Blz.78-79Hunebedden.nl D30 en D31Hunebeddeninfo.nl D30 en D31  en  Wikipedia D30 en D31).Grafheuvel
Vlakbij hunebed D31 ligt een flinke grafheuvel die mijn aandacht onmiddelijk trok. Om de een of andere reden ben ik doorgefietst omdat ik eerst persé naar hunebed D32 wou. Nadat ik een tijdje bij hunebed D32 gespendeerd had, moest ik toch weer terug naar deze grafheuvel. Bij de grafheuvel stond helaas geen informatief bordje zoals dat bij de hunebedden het geval was. Het zou een grafheuvel kunnen zijn van de wikkeldraadbekercultuur uit de Vroege Bronstijd (±2100-1800 v.nul).
Het hekje is geen palenkrans maar een gewoon hekje langs het pad om de grafheuvel te beschermen.Krachtplaatsen
Woensdag 8 Juni 2022 ben ik naar Exloo geweest om hunebed D30 en D31 te bezoeken. Ik wandel altijd eerst even rond om de omgeving in me op te nemen waarbij ik ook foto's maak. Daarna ga ik met de wichelroede rondlopen. Bij hunebed D30 kreeg ik alleen een reactie op de kopse kant bij de grootste steen, daar lag naar mijn gevoel het krachtcentrum. Na een kwartiertje fietsen kwam ik bij hunebed 31; dit hunebed lag op een sterk krachtcentrum. Normaal kan ik wel vertellen dat de wichelroede bij een kopse kant reageerd of bij een portaal; de energie bij dit hunebed was echter zo sterk dat het hele hunebed een groot krachtcentrum leek te zijn; zodra ik maar in de buurt kwam van wat ooit de dekheuvel geweest moet zijn reageerde de wichelroede al. Dit hunebed ligt ook geweldig mooi midden in de natuur, hier kan je fijn even zitten voor een meditatie of een ritueel. Onderweg naar hunebed D31 kwam ik langs een grote grafheuvel, waar ik terug naar toe getrokken werd. Deze grafheuvel lag ook op een krachtcentrum. Beidde krachtcentra voelden prettig aan en zijn zeker een bezoek waard wanneer je hier in de buurt bent!

Martin Roek