Het verdwenen hunebed D33 bij Valthe  Het verdwenen hunebed D33 bij Valthe

138 Geschreven in Juni 2022     


Hunebed D33 lag vlak bij Hunebed D34 aan de Hunebedweg in Valthe  (Zie  OpenStreetMap.org).


Het verdwenen hunebed D33 te Valthe

Hunebed D33 was in zo'n slechte staat dat men het hunebed heeft afgebroken en de stenen heeft gebruikt voor de restauratie van hunebed D49. Hunebed D33 bestaat dus niet meer.
Lukis en Dryden schreven in 1878 dat hunebed D33 zo'n 300 feet (91 meter) ten noord-westen van hunebed D34 ligt, zo'n 7 meter lang en 4 meter breedt was men een dekheuvel diameter van zo'n 19,2 meter. Lukis en Dryden troffen hunebed D33 toen al in een zeer slechte staat aan. Op de door hun gemaakte tekening van hunebed D33 is te zien dat hunebed D33 hetzelfde georienteerd was als hunebed D34 en dat beidde hunebedden in het verlengde van elkaar lagen.
Tijdens het verwijderen van de stenen van hunebed D33 in 1954 deed van Giffen meteen ook een onderzoek naar verdere sporen. Hoewel enkele stenen van de keldervloer nog op hun oorspronkelijke plaats lagen, was het aantal vondsten zeer summier. Het is jammer dat men ervoor gekozen heeft de stenen van hunebed D33 te gebruiken voor de restauratie van hunebed D49, aangezien er niet echt een gebrek was aan zwerfkeien in Drenthe die hiervoor in aanmerking komen. Immers, een vervallen monument is ook een monument dat bovendien ook laat zien wat natuurkrachten met de hunebedden kunnen doen.  (Zie: Clerinx Blz.226 en 234v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.189 en 196Gommer Blz.108 en 134Lukis & Dryden Blz.130-131v.d.Sanden Blz.65 en 79Westmaas Blz.84 en 108Hunebedden.nl en Wikipedia)

Krachtplaats
Neeltje Mocking schrijft op Pansophia.nl dat hoewel het hunebed verdwenen is, de krachtplaats waarop het hunebed gebouwd was nog altijd aanwezig is. Neetlje Mocking schrijft tevens dat een energiebaan hunebed D34, hunebed D33, het Eppiesbergje en nog een noorderlijker gelegen grafheuvel met elkaar verbind, wat tijdens ons bezoek aan het Eppiesbergje en hunebed D34 ook naar voren kwam.
Ik had het naburige hunebed D34 dus al bezocht en kwam er pas later achter waar hunebed D33 ongeveer gelegen moet hebben. Deze lokatie ga ik in de toekomst dus nog eens bezoeken...

= wordt aan gewerkt =

Martin Roek