Hunebed D49 bij Schoonoord  Hunebed D49 bij Schoonoord

75 Geschreven in Augustus 2022     


Je vind hunebed D49 aan de Slenerweg tegenover nr.89 in Schoonoord  (Zie  OpenStreetMap.org).De oudste vermelding van hunebed D49 is gemaakt door J.Abrahamy in 1818 en dominee Westendorp noemt dit hunebed in 1815 nog een grafheuvel. Een krant uit 1861 maakt melding van vernielingen aan dit hunebed. Wanneer Prof.van Giffen het hunebed in 1938 gaat onderzoeken, is deze zwaar beschadigd. Na een tweede onderzoek door van Giffen in 1958 begint tevens de restauratie, of meer de reconstructie van dit hunebed. Hiervoor worden stenen van elders aangevoerd, onder andere worden de stenen van het zwaar gehavende hunebed D33 hiervoor gebruikt, zodat hunebed D33 hierna van het lijstje van bestaande hunebedden gehaald kon worden. Tegenwoordig zou dit denk ik onveroorstelbaar zijn en zou men eerder enkele van de vele grote zwerfkeien die in Drenthe liggen hiervoor gebruiken, zoals men dat ook bij enkele andere hunebedden gedaan heeft. Waarom zouden alle hunebedden gerestaureerd moeten worden, ook een gehavend hunebed is educatief en laat zien dat ook deze stenen giganten kwetsbaar zijn.
Hunebed D49 is dus een gereconstrueerd hunebed, geen gerestaureerd hunebed, een belangrijk deel is niet meer orgineel.  (Bronnen: Clerinx Blz.233-234v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.189vd.Sanden Blz.79Westmaas Blz.108-109Hunebedden.nlHunebeddeninfo.nlHunebednieuwscafe.nl  en  Wikipedia).Krachtplaats
Donderdag 18 Augustus 2022 ben ik naar Schoonoord geweest om hunebed D49 te bezoeken. Vanwege wat ik over dit hunebed gelezen had; dat het gerestaureerd was met stenen van andere hunebedden zoals het verdwenen hunebed D33, vroeg ik me af hoe het met de energie van deze lokatie zou zijn. Over de restauratie was ik ook al niet zo enthousiast, het hunebed is half bedekt onder een dekheuvel, waar normaal gesproken de dekstenen deels bovenuit komen. Nu lijkt het net of het deel dat onder de dekheuvel zit lager is dan het onbedekte deel. Kortom, het deed me allemaal amateuristisch en kunstmatig aan. Daarom is dit denk ik ook het laatste hunebed dat ik tot nu toe bezocht hebt (ik heb alleen hunebed D9 nog niet bezocht).
Hunebed D49 ligt echter wel in een mooi natuurgebied op een open plek tussen de bomen. Nadat ik hier wat had rondgelopen en foto's had gemaakt, was ik benieuwd hoe de wichelroede zou reageren. Deze wees wel direct richting het hunebed en gaf een reactie bij de beidde kopse kanten. Het viel me mee dat het hunebed toch nog op een redelijk sterk krachtcentrum stond. Het hunebed staat vlak bij de ingang van het natuurgebied met een parkeerplaats, dus er komen hier regelmatig wandelaars langs. Er staat een bankje bij het hunebed waarop je rustig kan gaan zitten voor een meditatie. Toch fijn dat ik hier geweest ben.

Martin Roek