Hunebed D12, D13 en D14 bij Eext  Hunebed D12, D13 en D14 bij Eext

24 Geschreven in April 2022     


Hunebed D12 ligt achter de Anderenseweg in Eext.
In het verlengde van de Boermarkeweg gaat tussen nummer 31 en 35 van de Anderenseweg een fiets/wandelpaadje naar hunebed D12.  (Zie  OpenStreetMap.org).
Hunebed D13 ligt bij de Jan Oostingweg in Eext  (Zie  OpenStreetMap.org).
Hunebed D14 ligt aan de Stationsstraat in Eext  (Zie  OpenStreetMap.org).


Hunebed D12
Hunebed D12 was wat lastig te vinden, vanaf de kant waar ik vandaan kwam stond het slecht aangegeven, toen ik weer een stukje terug fietste zag ik wel met bordjes aangegeven waar het hunebed was. Hunebed D12 is een vrij klein hunebed van nog geen 3 bij 7 meter. Vlak tegen het hunebed heeft heel lang een boom gestaan, doch deze werd bij de grond afgezaagd. De dekstenen zijn in de loop der geschiedenis aan één kant in de grafruimte gestort, van de draagstenen die aan die zijde gestaan hebben ontbreekt ieder spoor. In het hunebed zijn rond 1760 enkele urnen gevonden die ondersteboven geplaatst waren.
Volgens de één had Hunebed D12 een zijportaal  (Zie: v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.170 en v.d.Sanden Blz.39 en volgens een ander zat de opening niet aan de zijkant maar aan de korte zijde, zoals we dat ook zien bij de Dolmen in België  (Zie: Clerinx Blz.17Gommer Blz.51  en  RUG.nl).
Dit hunebed zou daarom ook wel een oer-dolmen genoemd worden. Dit hunebed is een Rijks­monument.  (Bronnen: Clerinx Blz.17, 211v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.170-171Gommer Blz.51-52v.d.Sanden Blz.39Westmaas Blz.46-47Hunebedden.nl D12Hunebeddeninfo.nl D12Hunebednieuwscafe.nl D12RUG.nl D12  en  Wikipedia D12).
Hunebed D13
Hunebed D13 werd in 1756 ontdekt in een heuvel. Men heeft toen 'vele urnen en stenen beitels' gevonden in dit hunebed. Via een stenen trap kon men van bovenaf het hunebed in. Tijdens een archeologisch onderzoek door van Giffen in 1927 trof men deze trap weer aan. Deze zou bij het begin van de bouw van het hunebed hier geen deel van hebben uitgemaakt en tijdens een tweede fase zijn aangelegd, maar nog wel door mensen van de Trechterbekercultuur, die dit hunebed in eerste instantie gebouwd hadden. Van andere archeologische vondsten was verder geen sprake, men vondt er geen beitels of urnen, men had alles al eerder opgegraven. Dit is het enige trapgraf hunebed in Nederland. Het hunebed werd in 1984 nogmaals onderzocht door Jan Lanting van het Groninger Instituut voor Archeologie. Lanting richte zich meer op de dekheuvel, waarin hij drie lagen uit drie perioden onder­scheide. De laatste ophoging van de dekheuvel was in het Laat-Neolithicum  (2800-2000 v.nul). Dit hunebed is een Rijksmonument.  (Bronnen: Clerinx Blz.211-214v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.67, 120-122, 132, 170-171Gommer Blz.53-54Klok Blz.91-96v.d.Sanden Blz.40-41Westmaas Blz.48-49Hunebedden.nlHunebeddeninfo.nlHunebednieuwscafel.nl  en  Wikipedia).
Hunebed D14
Hunebed D14 behoort tot een van de jongste hunebedden van Nederland. In 1871 dacht men het hunebed te restaureren door de dekheuvel te verwijderen. In 1927 werd het hunebed archeologisch onderzocht door van Giffen, die dit hunebed hierna restaureerde. Van Giffen vond hier ruim 20.000 scherven aardewerk van de trechterbekercultuur uit de periode 3250-3125 v.nul.
Dit hunebed is een Rijksmonument.   Cois Geysen schrijft (Blz.137-138) dat hunebed D14 op een lokatie met een verhoogde radioactieve achtergrondstraling ligt; de waarde is bij dit hunebed 132 Bq, terwijl deze in Nederland gemiddeld tussen de 35 en 50 Becquerel ligt. De achtergrondstraling van 132 Bq bij het hunebed lijkt hoog, doch dat valt erg mee; in het menselijk lichaam is deze normaal gesproken 120 Bq per kilogram!  (Bronnen: Clerinx Blz.214Geysen Blz.137-138v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.56, 171Gommer Blz.55-58v.d.Sanden Blz.41Westmaas Blz.50-51AchtergrondstralingHunebedden.nlHunebeddeninfo.nlHunebednieuwscafe.nl  en  Wikipedia).
Krachtplaatsen
Dinsdag 12 April 2022 ben ik naar Eext geweest om de hunebedden in deze regio te bezoeken. Ik had de trein naar Assen genomen en ben vandaar uit gaan fietsen richting Eext. Ik bezocht als eerste hunebed D14, die een geweldige indruk maakte. Bij ieder hunebed ben ik eerst de omgeving gaan verkennen en heb ik foto's gemaakt. Daarna kwam de wichelroede tevoorschijn. Bij hunebed D14 was een sterk krachtcentrum waarbij ik bij het zijportaal van het hunebed de sterkste reactie kreeg, doch ook bij de bomen die bij het informatie bord staan reageerde m'n wichelroede. Een mooie plaats voor een meditatie en/of ritueel.
Daarna fietste ik verder naar hunebed D13, waarvan vanaf het pad niet veel meer te zien was dan een met gras bedekte heuvel. Slechts vaag leek er een steen op de heuvel te liggen. Ook bij dit hunebed gaf de wichelroede aan dat het hier een krachtcentrum betrof, doch minder sterk dan hunebed D14. De lokatie voelde wel goed aan, het krachtcentrum mocht dan wat minder sterk zijn, doch de uitstraling van deze lokatie was geweldig. Er stonden enkele bankjes waarop je rustig even kan gaan zitten voor een meditatie om de wat subtielere sfeer op je in te laten werken.
Vervolgens bezocht ik de oer-dolmen hunebed D12, het kleinste hunebed van deze drie hunebedden in en rond Eext. De wichelroede reageerde ook bij dit hunebed, dat blijkbaar op een krachtcentrum stond. Ook de boom vlak naast het hunebed stond in dit krachtcentrum, bij deze boom kon je even gaan zitten voor een meditatie. Dit hunebed ligt vrij open in de velden met slechts enkele bomen er omheen. Je hebt wel alle ruimte voor bijvoorbeeld een ritueel, maar wat minder privacy.

Martin Roek